Onder het thema “Regenten in coronatijd” vertelt Diederick van den Wall Bake (1942) een heel persoonlijk verhaal over de viering van 75 jaar bevrijding.

“Ter gelegenheid van Bevrijdingsdag 2020 organiseerde ik een online familiebijeenkomst met twintig personen (8-78 jaar) op zeven verschillende locaties. Aanleiding was het familieboek dat we in 2018 samenstelden over de oorlogsjaren van vader en moeder, met een centrale plaats voor de vluchtpogingen van Nederlandse officieren uit krijgsgevangenschap.

Om over dit onderwerp een bruggetje te slaan tussen de verschillende generaties, maakten we er nu een actief ‘denkspel’ van, met als de titel “Wat zou jij doen?”. Kapstok was een zestal spannende situaties in de oorlog waarbij vader een – deels geconstrueerde morele – keuze moest maken.

Voorbeeld. Op 10 mei 1940 ‘smorgens vroeg als de eerste bommen op Den Haag vallen op de Alexanderkazerne, 1000 m van hun huis: a. Blijf ik bij mijn echtgenote (20 jaar, 2 mnd. getrouwd, net zwanger), b. Ga ik als beroepsofficier naar mijn standplaats Den Helder, of c. Anders…..?”.

Na elke situatieschets mocht iedereen in beeld met een kaart rood, wit of blauw een eigen keuze doen op de centrale vraag “Wat zou ik doen?” Iedereen kon elkaar zien en horen en dus was een kort levendig debat mogelijk over het wezenlijke “Waarom?” van een keuze. Daarna vertelde ik wat er feitelijk was gebeurd. Na een dik uur was de koek op en gingen we uiteen.

Het was een aardig experiment dat zich wellicht nog eens herhaalt met een ander geschikt filosofisch getint ‘denkthema’ zonder ‘goed-of-fout’ antwoord. De jongsten bleken het actiefst!”

PM foto boven: 15 mei 1940 Kornwerderzand. Onderhandelingen na capitulatie. Kapitein der Genie Van den Wall Bake middenachter. Uit: “Nach Holland! Meidagen 1940 door Duitse ogen” door Gerard Groeneveld.

Diederick van den Wall Bake tijdens Pothuitvoering van Ben Cramer onder het wakend oog van voorzitter Wim Opstelten. Foto Herma Klein Kranenberg