Na bijna 50 jaar sinds de vorige restauratie moesten in 2014 -2015 enkele nieuwe ingrepen de instandhouding van de kapel verzekeren. Die omvatten: vervanging van de dakbedekking van leisteen en delen van het metselwerk, versteviging van het daktorentje met de luidklok en vernieuwing van de klimaatregeling (verwarming, ventilatie). 

Te herstellen metselwerk en te vervangen leien dak (Maasdekking)

Te herstellen metselwerk en te vervangen leien dak (Maasdekking)

Tegelijkertijd werden enkele  aanpassingen in het interieur aangebracht: een houten vestibule werd geïnstalleerd met enkele dringende voorzieningen (CV, kapstok en pantry) en het relatief grote koor werd iets verkort. Deze ingrepen waren enerzijds nodig om de instandhouding van het monument voor langere tijd te garanderen. Anderzijds wordt daardoor het multifunctionele gebruik van de kapel bevorderd: een wens van de meer dan 1500 bezoekers per jaar en een basis voor een noodzakelijke extra geldstroom voor de bijna 600-jarige liefdadigheidsstichting “De Armen de Poth”.

Restauratie afgerond

De werkzaamheden werden in maart 2015 afgerond en op 19 mei van dat jaar verrichte burgemeester Lucas Bolsius onder grote belangstelling de officiële heropening. De plannen zijn uitgevoerd binnen de geplande tijd (vijf maanden) en begroting (totaal € 350.000,- incl. BTW). Dat lukt door het toegewijde vakmanschap van medewerkers van twintig betrokken gespecialiseerde bedrijven en veel weldoeners. Voor het dekken van de begroting had onze eigen ANBI-stichting €150.000 gereserveerd en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed subsidieerde 65% van de in de begroting opgenomen restauratiekosten. De overige weldoeners – ook voor de niet-restauratiegebonden aanpassingen – waren het KfHeinfonds, het Prins Bernard Cultuurfonds, het Looijershofje en de Bonhomme Tielens stichting.

Voor renovatie

Voor renovatie

Na restauratie: verkort podium, eiken vestibule, vloerverwarming met convectie in koorvloer

Na restauratie: verkort podium, eiken vestibule, vloerverwarming met convectie in koorvloer