Foto Marieke Henry

Foto Marieke Henry (2015)

Bestuurd door Amersfoortse regenten

De naam Pothbroeders verdwijnt in het begin van de 17e eeuw en wordt vervangen door het ‘College van Regenten’. Dit bestuur van De Poth bestaat uit vrijwilligers met verschillende achtergronden. Een belangrijke taak is het beheer van het bezit van De Poth. Naast het terrein en de opstallen van het hofje, bestaat dat uit landerijen en enig vermogen. Deze leveren de inkomsten, samen met de bescheiden huuropbrengst en bijdragen uit donaties (o.a. van gebruikers van ruimten van het hofje). Daarmee is de Stichting, die onafhankelijk en zonder subsidie werkt, in staat haar doelstellingen te realiseren.

Op de foto het College ter gelegenheid van de heropening van de Sint-Rochuskapel op 19 mei 2015. Vanaf links: ir. D.A. van den Wall Bake (secretaris-penningmeester), A. van As-Roosenbeek (notuliste), ir. G.W. van Hoogevest, dr. W.J.H. Verwers (voorzitter 2015, overleden in 2016), drs. F.J.Tielens, drs. A.D. de Jonge, drs. F.K.A. Fokkema,  mr. G. Perrick (voorzitter 2016).