College van Regenten 2021. Vlnr E.P. Vonk (secretaris-penningmeester), ir D.A. van den Wall Bake, drs F.L. Tielens, mr. G. Perrick (voorzitter), dr. W. Opstelten, ir. B.J. Schrieken, dr. M.J.N. Stols-Witlox, drs W.E.R. van der Kolk MA

Bestuurd door Amersfoortse regenten

De naam Pothbroeders verdwijnt in het begin van de 17e eeuw en wordt vervangen door het ‘College van Regenten’. Dit bestuur van De Poth bestaat uit vrijwilligers met verschillende achtergronden. Een belangrijke taak is het beheer van het bezit van De Poth. Naast het terrein en de opstallen van het hofje, bestaat dat uit landerijen en enig vermogen. Deze leveren de inkomsten, samen met de bescheiden huuropbrengst en bijdragen uit donaties (o.a. van gebruikers van ruimten van het hofje). Daarmee is de Stichting, die onafhankelijk en zonder subsidie werkt, in staat haar doelstellingen te realiseren.