We hebben zo onze eindejaarstradities bij De Armen de Poth: de jaarlijkse voorzitterswisseling binnen het College van Regenten en de brooduitdeling na afloop van de Kerstviering met bewoners.

Mooie, zinvolle tradities, waaraan we gehecht zijn. Ze geven houvast en verbinden de huidige tijd met ons verleden als middeleeuwse broederschap. Nu een liefdadigheidsstichting met uiteraard het beheer van het gelijknamige hofje als zichtbaar kenmerk.

Maar hoe doen we dat in dit rare jaar 2020? Kunnen we een aangepaste versie bedenken van deze beide ankerpunten van het Pothjaar? En dat lukte: met goed rapportcijfers voor creativiteit, vlijt en gedrag werden niet twee maar zelfs drie markante momenten gevierd.

Afscheid Gijsbert van Hoogevest

Gijsbert van Hoogevest (l) ontvangt van Wim Opstelten de tekening van Inge Vos

In de laatste regentenvergadering van het jaar nam ir. G.W. van Hoogevest afscheid na vijftien bewogen jaren als regent, voorzitter van de bouwcommissie en lid van de financiële commissie en tweemaal collegevoorzitter. Voorzitter Wim Opstelten memoreerde onder andere Gijsberts initiatieven, monumentsubsidieaanvragen en leiding bij de meerjarenplannen kapherstel en woningrenovaties en drie bouwhistorische onderzoeken. Het hoogtepunt was zeker de complete restauratie van de Rochuskapel in 2014. Als dank en herinnering kreeg hij mooie woorden, de zilveren Pothpenning, een tekening van De Poth en een vrolijk beeldje van een erfgoedarchitect.

… en een beeldje als grap.
Vlnr Godelieve Perrick, Diederick van den Wall Bake, Gijsbert van Hoogevest

Voorzitterswisseling

Elk jaar rouleren de regenten van plaats aan de tafel zodat telkens een van hen een jaar collegevoorzitter is. Op 7 december resulteerde deze stoelendans voorspelbaar in het aftreden van dr. Wim Opstelten, het aantreden van mr. Godelieve Perrick als voorzitter 2021 en drs. Wieger van de Kolk MA als beoogd voorzitter in 2022.

Oud-voorzitter Wim Opstelten en voorzitter Godelieve Perrick met voorzittersdistinctief
(zilveren potje waarin symbolen van de zeven Werken van Barmhartigheid)
College van Regenten 2021. Vlnr. Erwin Vonk (secretaris-penningmeester),
Diederick van den Wall Bake, Frank Tielens, Wim Opstelten, Godelieve Perrick,
Barend Jan Schrieken, Maartje Stols-Witlox, Wieger van de Kolk

Brooduitdeling; cadeaus van Amersfoortse Rotaryclubs en Algemene Ouderenbond

Geen kerstliedjes aan de deuren maar wel kerstbroden.
Vlnr Collegevoorzitter Godelieve Perrick, bewonerscommissievoorzitter Gert Bremer, binnenvader Jaap Bodd

Geen Kerstbijeenkomst met bewoners, dus ook geen brooduitdeling? Dat was onvoorstelbaar. En dus togen de kersverse voorzitter en binnenvader Jaap Bodd met een karrevracht kerstbroden langs alle dankbare – en nog steeds coronavrije – bewoners. Die werden dit jaar ook nog eens extra verrast met pakketten van de Algemene Ouderenbond en eigenhandig versierde kerstboompjes aangeboden door de Rotaryclubs Amersfoort-West en Amersfoort Young Ambition.

Extra kerstattentie van de Algemene Ouderenbond voor alle bewoners

Al met al een waardige decembermaand die we niet gauw zullen vergeten. Ook al kijken we natuurlijk allemaal uit naar een ‘gewone’ jaarafsluiting van 2021.

Een ter plekke versierd Rotaryboompje voor elke hofjeswoning.