Naam: stichting De Armen de Poth

RSIN: 2980587KvK vestigingsnummer 26780380

Oprichting vóór 8 juni 1477 (zgn. Fundatiebrief)

Naam: stichting De Armen de Poth

RSIN: 2980587KvK vestigingsnummer 26780380

Statutaire doelstelling

 • het instandhouden van het historische complex van de stichting
 • te voorzien in de huisvesting van Amersfoortse ouderen overeenkomstig de daarvoor vastgestelde reglementen
 • al hetgeen met het vorenstaande in verband staat.

V.l.n.r. F.J. Tielens, E.P. Vonk, W.E.R. van de Kolk, D.A. van den Wall Bake, G. Perrick,                         W. Opstelten, G.W. van Hoogevest. R.J. Quarles van Ufford ontbreekt op deze foto (december 2017)

 

Bestuur (College van Regenten 2019)

 • Ir. G.W. van Hoogevest (voorzitter 2019)
 • E.P. Vonk (secretaris-penningmeester) 
 • Dr. W. Opstelten (vice-voorzitter)
 • Mw. Mr. G. Perrick
 • Drs. W.E.R. van de Kolk MA
 • Jhr.drs. R.J. Quarles van Ufford
 • Drs. F.J. Tielens
 • Ir. D.A. van den Wall Bake

Binnenvader/beheerder: J. Bodd

Contactgegevens

Stichting De Armen de Poth

Pothstraat 16, 3811 JL Amersfoort

Telefoon 033 4721419

www.armendepoth.nl

info@armendepoth (Binnenvader-beheerder voor dagelijkse contacten)

secretaris@armendepoth.nl (College van Regenten voor formele contacten)

huisvesting@armendepoth.nl (College van Regenten voor aanvragen woning)