Naam: stichting De Armen de Poth
RSIN: 2980587KvK vestigingsnummer 26780380
Oprichting vóór 8 juni 1477 (zgn. Fundatiebrief)

Statutaire doelstelling

  • het instandhouden van het historische complex van de stichting
  • te voorzien in de huisvesting van Amersfoortse ouderen overeenkomstig de daarvoor vastgestelde reglementen
  • al hetgeen met het vorenstaande in verband staat.

college van regenten Stichting Armen de Poth 2023

Zittend van links naar rechts:
de heer E.P. Vonk, de heer drs. F.J. Tielens, de heer Ir. B.J. Schrieken

Staande van links naar rechts:
mevrouw dr. M. Stols-Witlox, de heer dr. W. Opstelten, mevrouw mr. G. Perrick, de heer drs. W.E.R. van de Kolk MA

Bestuur (College van Regenten 2023)

  • Drs. F.J. Tielens (voorzitter, penningmeester)
  • E.P. Vonk (secretaris) 
  • Drs. W.E.R. van de Kolk MA
  • Dr. W. Opstelten
  • Mr. G. Perrick
  • Dr. M. Stols-Witlox
  • Ir. B.J. Schrieken

Binnenvader/beheerder: J. Bodd

Contactgegevens
Stichting De Armen de Poth
Adres: Pothstraat 16, 3811 JL Amersfoort
Telefoon: 033 4721419
Website: www.armendepoth.nl
E-mail:
info@armendepoth (Binnenvader-beheerder voor dagelijkse contacten)
secretaris@armendepoth.nl (College van Regenten voor formele contacten)
huisvesting@armendepoth.nl (College van Regenten voor aanvragen woning)