Ja, ook tijdens deze lock-down ‘light’ is de kookbrigade weer aan het  koken voor de bewoners van het hofje De Armen de Poth. Net als dit voorjaar maar nu een andere vorm. In plaats van een driegangendiner dat per kruiwagen langs de liefhebbers wordt gebracht, maken we nu tweemaal een gang per week .

De bewoners melden zich vrijwillig aan om in de middag alvast te helpen met de voorbereidende werkzaamheden. Het is mooi om te ervaren hoe dat gaat en wat dat samenspel teweegbrengt.

Aan het begin van de avond maken Esther, Patty en Jaap in de Pothkeuken de maaltijd af en serveren die in biologisch afbreekbare bakken met suikerriet als grondstof.

De maaltijden worden om 17.30 uur met plezier uitgedeeld door drie bewoners. Met deze op zich kleine actie leren ze elkaar onderling beter kennen en er ontstaan mooie ontmoetingen met andere bewoners.

Zo functioneert het hofje uitstekend, zelfs onder ongemakkelijke omstandigheden.