Stadssilhouet met St Rochuskapel en voormalig pesthuis (afgebroken in1892) t.b.v. woningen.

Stadssilhouet met St Rochuskapel en voormalig pesthuis (afgebroken in 1892) t.b.v. woningen.

De Sint Rochuskapel is het oudste gebouw op het terrein van De Armen de Poth even buiten de binnenste stadsmuur van Amersfoort. De laatgotische kapel is in 1500 gebouwd als een soort dependance van de Sint Joriskerk. 

De heilige Rochus was de beschermheilige tegen besmettelijke ziekten zoals de pest. Op het terrein stond toen al een pesthuis dat omstreeks 1893 werd gesloopt. Vanwege de reformatie aan het eind van de 16e eeuw mochten er in de kapel geen Heilige Missen meer worden gelezen en kwam er een eind aan zijn religieuze functie. In 1620 heeft men de kapel voorzien van een torentje waarin een bronzen luidklok is opgehangen. De laatste is in 2000 vervangen door een nieuwe klok, de oude heeft binnen de kapel een plaats gekregen.

Kapel 1902 voor restauratie: pannendak zonder goten, dichte ramen, klokkentorentje pal op Noordgevel.

Kapel 1902 voor restauratie: pannendak zonder goten, dichte ramen, klokkentorentje pal op Noordgevel.

Vanaf 1650 is de kapel meer dan twee eeuwen gebruikt als pakhuis. In 1897 is het voorstel om de kapel af te breken en te vervangen door woonhuisjes gelukkig verworpen. In die tijd was men druk bezig met de bouw van – uiteindelijk 48 – huisjes in De Poth. Kort erna, in 1905, is de restauratie van de kapel ter hand genomen. Sindsdien vonden vanuit de kapel de wekelijkse uitdelingen plaats voor “arme huysittenden” in Amersfoort. Ook in 1957 en 1968 zijn restauraties uitgevoerd, onder andere aan het dak. Het resultaat was een sobere kapel met aan de binnenzijde wit gepleisterde muren en een enigszins verhoogd koor. De destijds aangebrachte eenvoudige verlichting en verwarming boden de mogelijkheid de kapel te gebruiken voor huwelijkssluitingen, intieme culturele manifestaties, muziekuitvoeringen, lezingen etc.