Traditioneel kent de laatste maand van het Pothjaar enkele mooie momenten: de voorzitterswisseling, de Kerstviering met bewoners en – langzamerhand ook een traditie – het oliebollenfestijn op Oudejaarsdag.

Op 10 december kwam het achtkoppige college van regenten voor het laatst bijeen onder voorzitterschap van Diederick van den Wall Bake. Aan het slot van de kwartaalvergadering met een volle agenda nam Gijsbert van Hoogevest de voorzittershamer over en ook de keten met in het pot(h)je de zeven symbolische werken van barmhartigheid.

ir. G.W. van Hoogevest, voorzitter stichting De Armen de Poth in 2019

De Kerstviering op 20 december startte in de volbezette Celzusterenkamer en werd afgesloten met de uitdeling van het kerstbrood in de Uitdeelkamer. We herdachten twee onlangs overleden bewoners en verwelkomden twee nieuwe bewoners die nog dit jaar in hun compleet gerenoveerde woning konden trekken. Regent/kusthistoricus/huisarts Wieger van de Kolk trakteerde ons op een wervelend en prachtig geïllustreerd betoog over engelen. En bij de koffie trad het eigen Hofdameskoor in de schijnwerpers met enkele ingestudeerde en mooi begeleide (meezing) liederen.

Een van de illustraties uit de inleiding “Over Engelen” van drs W.E.R. van de Kolk MA

Het jaar werd afgesloten met een hart- en zielverwarmende bijeenkomst met bewoners, buren en regenten. Op het terras vierde gezelligheid hoogtij dankzij de eigengebakken oliebollen en appelflappen plus warme chocola en wijn buiten. Hulde voor de regie van binnenvader Jaap Bodd, Patty Offringa en bakkende en helpende bewoners! Enkele uren later was het zover: Gelukkig Nieuwjaar!

Een opgewekte afsluiting van het Pothjaar 2018. Foto D. Isaak