Mede door de publicatie in de Telegraaf op 14 juli (zie eerder nieuwsbericht) is de aandacht gevestigd op de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor het bewonen van een van de 48 woningen in ons hofje. Op dit moment voor de komende jaren voldoende gegadigden op de wachlijst staan. Bij een gemiddeld vertrek van twee bewoners per jaar kan het nog wel twintig jaar duren voordat er weer plaats is. We moeten dus constateren dat het geen zin heeft zich op de wachtlijst te laten plaatsen.