Sinds enkele jaren helpt Matchpoint om Amersfoortse bedrijven en lokale maatschappelijke instellingen elkaar een hand te reiken. Sociale of culturele instellingen ontberen vaak financiele middelen, mankracht of specifieke expertise die uiteenlopende bedrijven vaak graag incidenteel kunnen en willen verschaffen. De Matchbeurs van 11 juni was zo´n treffend moment waarbij een scala van vooraf geformuleerde vragen en aanbiedingen tot succesvolle ´matches´kon worden gebracht.

De Armen de Poth is sinds dit jaar deelnemer aan Matchpoint en kon zich na afloop van de beurs tevreden tonen met drie ´matches´. Op ons aanbod om een workshop naar keuze annex broodbaksessie in de historische Bakkerij te verzorgen werd enthousiast gereageerd door De Blauwe Paraplu en ´sHeeren Loo. Eerstgenoemde instelling begeleidt mensen met een bijstandsuitkering op weg naar het ondernemerschap en de tweede organisatie helpt mensen met een verstandelijke beperking. Met beide organisaties is een intentieverklaring ondertekend die inhoudelijk wordt uitgewerkt, waarbij ook het onderwerp´tegenprestatie aan De Poth´aan de orde zal komen. Op onze vraag naar geschikte expertise om twee monumentale pompen in de Pothtuin weer in gebruik te nemen reageerde het bedrijf Gered Gereedschap uit Nijkerk. In ruil voor een dagdeel gebruik van een van onze accommodaties komen zij kijken of er een passende oplossing mogelijk is.

Ook op deze manier verkennen wij als eeuwenoude liefdadigheidsinstelling vorm en inhoud aan eigentijdse `maatschappelijke marktwerking´. Ons lidmaatschap van Matchpoint kan daaraan een impuls geven.

Binnenvader Jaap Bodd temidden van nieuwe Matchpointleden