De regentenvergadering in december 2011 was een gedenkwaardige bijeenkomst. Nestor mr. D.C. Hoevers heeft na 34 jaar zijn vertrouwde functie als Regent in het College van Regenten van de stichting “De Armen de Poth” afgestaan. In zijn plaats werd geïnstalleerd mevrouw mr. G. Perrick. De heer Hoevers, oud-notaris te Amersfooort, kan worden geprezen om zijn langjarige en intense betrokkenheid bij het eeuwenoude liefdadigheidswerk van de stichting.

Bijzonder is ook dat na bijna zes eeuwen mevrouw Perrick aantreedt als onze eerste vrouwelijke bestuurder. Als Regent zal zij haar aandacht vooral richten op sociale en juridische aspecten. In haar dagelijks leven is mevrouw Perrick als rechter verbonden aan de rechtbank te Utrecht.

Traditiegetrouw wisselde in december ook het voorzitterschap: na dr. W.J.H. Verwers werd nu drs. F.K.A. Fokkema voorzitter, terwijl drs. A.D. de Jonge in de startblokken staat voor het jaar 2013.

Uittredend Regent Hoevers (r) en Regent/secretaris-penningmeester Van den Wall Bake

College van Regenten 2012. Vlnr: ir.G.W.van  Hoogevest, ir.D.A. van den Wall Bake (secr-pen),

dr.W.J.H. Verwers, drs.F.K.A.Fokkema (vz 2012), mr.G.Perrick, drs.A.D. de Jonge, K.H.Swierenga