De Armen de Poth is actief in het Landelijk Hofjesberaad (LHB) dat een platform biedt voor ruim 100 Nederlandse hofjes. Uitwisseling van ervaringen en het samen bespreken van nieuwe ontwikkelingen zijn stimulerende ervaringen die elk hofje verder kan helpen. Zo ontstond ook het idee om naast de roulerende halfjaarlijkse landelijke LHB-bijeenkomsten ook in kleiner verband van gedachten te wisselen over een specifiek thema.

Een en al aandacht, in een passende outfit

Als eerste experiment kwamen zaterdag 23 juni jl bij De Armen de Poth 16 bestuurders van 10 hofjes bijeen voor een workshop onder de titel “Thuisgevoel in hofjes”. Hetzelfde thema stond ook al centraal bij de jaarlijkse Huismeestersdag van het LHB in oktober vorig jaar toen wij ook gastheer waren.

De bijeenkomst met bestuurders had als doelstellingen: 1. Verken de aspecten die een rol spelen bij het creëren en borgen van een thuisgevoel van uiteenlopende bewoners die samen in hun hofje van hun huis een thuis moeten maken. 2. Oordeel of de geboden interactieve werkvorm een toegevoegde waarde oplevert ten opzichte van de gangbare plenaire conferentievorm annex rondleiding. 3. Maak kennis met De Armen de Poth als middeleeuws instituut met een deels historisch deels eigentijds hofje, een van de grootste in Nederland.

Bovendien wilden we de herstelde oude broodoven een plaats in het programma geven, wetend dat samen broodbakken en eten katalyserend werkt op de persoonlijke contacten en gesprekken in groepsverband.

Veel ideëen over thuisgevoel in hofjes

Het programma werd geleid door kunstenaar/bakker Peik Suyling, en psycholoog Sander van der Ham en geïntroduceerd en afgesloten door voorzitter Diederick van den Wall Bake. De dag verliep gesmeerd en alle betrokkenen keken aan het eind van de dag enthousiast terug op de bereikte resultaten van de drie doelen.