Jaarlijks viert omstreeks 8 juni “De Armen de Poth” zijn verjaardag. Hoewel…

Op 8 juni 1447 werd de zogenaamde Fundatiebrief getekend waarin afspraken tussen het stadsbestuur van Amersfoort en onze voorgangers, de toenmalige Broederschap van de Heilige Geest, werden vastgelegd. We bestonden toen dus al in 1447, waarschijnlijk vanaf het einde van de 14e eeuw.

In elk geval vierden we zaterdag 9 juni jl. dat 565 jaar eerder de toenmalige liefdadigheidsinstelling formeel werd erkend. Zoals gebruikelijk werden in de Celzusterenkamer bewoners en (oud)regenten ontvangen met koffie, koekje en passende woorden van voorzitter F.K.A. Fokkema. Allereerst werd stilgestaan bij het overlijden van mevrouw Van der Heijden en de komst van de heer Cloo als nieuwe bewoner.

Na een oproep aan de bewoners om hun bewonerscommissie nieuw leven in te blazen werden twee gasten geïntroduceerd: Kiki Reckman en Vera Huppelschoten. Zij hebben als ‘achterburen’ het idee gelanceerd om hun hobbykookkunsten uit te breiden met een maandelijkse maaltijd voor groepen bewoners van het hofje. Met een potje zelfgemaakte rabarber voor alle aanwezigen werden bewoners gestimuleerd zich op te geven bij binnenvader Jaap Bodd voor een eerste maaltijd in de Celzusterenkamer op 11 juli.

Na groot applaus voor dit aardige initiatief kreeg de bijeenkomst een wedstrijdkarakter: wie weet het meest van de geschiedenis van Amersfoort en van het hofje? In de vorm van een quiz met 30 – soms heel moeilijke – vragen wist de heer Fokkema veel spanning op te roepen. Aan de uitslag, prijsuitreiking en traditionele brooduitdeling ging een uitgebreide behandeling van de antwoorden vooraf.

Twee quizvragen als voorbeeld (de antwoorden vindt u aan het einde van het bericht over de Paasuitdeling):

Een Amerfoorter wordt ook wel een Amersfoorder genoemd. Wat is een andere betekenis van het woord Amersfoorder?

1. Een speculaaskoekje in de vorm van een Lange Jan; 2. Een minder fijne tabaksoort, misschien wel slechte tabak; 3. Een bepaald soort bier in de 17e eeuw; 4. Een gestreepte katoenen stof waarvan vrouwenonderbroeken gemaakt worden; 5. De Amersfoortse kei.

Wat  is vermoedelijk het oudste door stedelingen bewoonde gedeelte van Amersfoort ?

1. Tussen Krommestraat en Havik; 2. Bij de Kamp; 3. Bij de Varkensmarkt; 4. Tussen de Koestraat en de Arnhemsestraat; 5. Tussen de Lavendelstraat en de Appelmarkt.