Op 1 mei kregen we buitenlands bezoek met belangstelling voor de geschiedenis en actualiteit van onze instelling en ons hofje. In Nederland is het Landelijk Hofjesberaad de plek waar ruim honderd aangesloten hofjes kennis en ideeën kunnen uitwisselen. In het Verenigd Koninkrijk is The Almshouse Association het vergelijkbare instituut. Het bestuur daarvan koos ervoor om bij een bezoek aan Nederlandse hofjes ook kennis te maken met De Armen de Poth. Secretaris-penningmeester Erwin Vonk en binnenvader Jaap Bodd waren die dag gastheer van de Engels delegatie die werd begeleid door Huib van Eesteren en Daan van den Briel, respectievelijk voorzitter en ere-voorzitter van het Landelijk Hofjesberaad. Een tegenbezoek zit in de pen.