In de editie van zaterdag 14 juli verscheen een aardig artikel in de Telegraaf over De Armen de Poth. Onder de kop “Rijk in Armen de Poth” werd vooral het accent gelegd op het welbevinden van de bewoners. Uiteraard geplaatst tegen de achtergrond van het lange verleden van onze liefdadigheidsinstelling. Journaliste Hanna Gillissen is er volgens ons in geslaagd de bijzondere sfeer goed te treffen. Met mooie uitspraken van geïnterviewde bewoners en prachtige foto’s. Geestig dat voorzitter Fokkema en secretaris-pennningmeester Van den Wall Bake een persoonsverwisseling hebben ondergaan. Ondanks de waarschuwing dat de huidige wachtlijst wel zo’n 20 jaar bedraagt hebben toch enkele gegadigden uit het hele land hun belangstelling voor een woning – tevergeefs – kenbaar gemaakt.

Download het artikel in de Telegraaf (pdf)