Op 1 april 2012 treedt de heer J. Bodd (51) in dienst van de stichting “De Armen de Poth” in de functie van binnenvader.

Jaap Bodd is de opvolger van Jan Stapper die na 12 jaar binnenvaderschap per 1 juli met prepensioen gaat. De heer Bodd is geselecteerd uit 76 gemotiveerde sollicitanten aan de hand van een uitgebreid functieprofiel.
Hij is nu nog beheerder/manager van de stichting Familie Vrouwenhofje in Leerdam. Daarvoor was hij werkzaam als ondernemer, afdelingshoofd bij het Artsenlaboratorium en de Trombosedienst en beroepsonderofficier bij de Koninklijke Landmacht.