Elke van de drie jaarlijkse Uitdelingen is steeds weer een bijzonder moment in het hofje. Bewoners en (oud)regenten praten samen over hoe het is, was en gaat worden. Deze Paasuitdeling was daarvan weer een treffend voorbeeld: in een volle Celzusterenkamer herdachten we de overledenen, verwelkomden we de nieuwe bewoners en namen we de laatste ontwikkelingen door.

Bijzonder was de presentatie van een nieuw nieuwsblad van en door bewoners. Prachtig opgemaakt en goed geredigeerd kunnen belangstellenden kennisnemen van nieuwtjes en achtergronden van onze stichting annex hofje.

Wieger van de Kolk, regent, huisarts en kunsthistoricus, nam ons mee in historische afbeeldingen rondom het Paasfeest. Met zijn verhaal ‘Hof van Hoop’ – met veel verwijzingen naar symbolen en metaforen over leven en dood, verdriet en hoop – wist hij ons persoonlijk te raken.

Pieter Breughel de Oudere

Het Hofdameskoor trakteerde ons op een viertal nieuw ingestudeerde liedjes en Jaap en Patty deelden tenslotte de traditionele Paasattentie uit: een paasbrood en een doos eieren. Aldus verrijkt met geestelijk en materieel voedsel namen we afscheid van elkaar.

We kijken uit naar de viering van onze Stichtingsdag op 9 juni.