Maandelijks organiseert het Archief Eemland het Historisch Café voor allen die belangstelling hebben voor de geschiedenis van Amersfoort. “De Armen de Poth” is een van de sponsors die deze bijeenkomsten mogelijk maken en daarmee de gelegenheid hebben iets van hun activiteiten te vertellen. In dat kader gaf op 12 april drs. A.J. de Jonge, lid van het College van Regenten, een inleiding voor een aandachtig gehoor van ruim veertig personen. De Jonge gaf een overzicht van de zorg voor het eeuwenoude archief van “De Armen de Poth” dat sinds 1984 is opgenomen in het Archief Eemland. Voorbeelden van deze samenwerking zijn de complete inventarisatie van het Poth-archief door drs A.E.M. Reichgelt, de publicatie van het Dagboek van een Burgemester (1515-1516) en de restauratie van zo’n 500 oude Poth-zegels.

De Jonge toonde zich heel tevreden met recente initiatieven van het Archief Eemland. Voorbeelden daarvan zijn: de transcriptie van oude handschriften met hulp van vrijwillgers en de veertig ‘vensters’ op de geschiedenis van Amersfoort (waaronder de persoon van Jorden van de Maeth, ook oud-Regent van De Poth). Hij vertelde dat De Poth ook studies wil uitvoeren over de landerijen, afbeeldingen en schilderijen in het bezit van De Poth en daarover artikelen op de eigen website wil plaatsen. De Jonge gaf aan dat er weliswaar al veel werk is verzet maar dat echte ontsluiting nog moet beginnen.

Niet alles lukt, bijvoorbeeld door gebrek aan financiële middelen voor wetenschappelijk onderzoek. Zo zijn de plannen voor een vervolg op oudere publicaties zoals van die van dr. F.J.W van Kan voorlopig in de ijskast gezet. Op een later moment kan hopelijk het plan worden gerealiseerd voor een uitgebreide studie over de Amersfoortse armenzorg vanaf de middeleeuwen tot de vroegmoderne tijd, een thema dat steeds een leiddraad voor De Poth is geweest.

Met deze werkzaamheden wil de huidige stichting “De Armen de Poth” een bijdrage leveren aan de zichtbaarheid van deze instelling binnen de geschiedenis van Amersfoort. Daarmee kan ook de algehele bewustwording van de rijke historie van Amerfoort worden gestimuleerd, aldus De Jonge.