Het was bomvol in de Celzusterenkamer op zaterdagochtend 21 december.

De traditionele Kerstuitdeling werd voorafgegaan door een bijeenkomst van bewoners, (oud)regenten en hun partners. De nieuwe voorzitter Van Hoogevest moest zich laten vervangen door zijn voorganger de heer De Jonge. Met verve introduceerde die in de Sint Rochuskapel het enthousiaste koor van de Hofdames met hun stimulerende muzikale begeleiders.

Daarvoor stond hij stil bij het overlijden van twee bewoners, de komst van een nieuwe bewoonster, het afscheid van de heer Swierenga en de intree van de heer Tielens in het college van regenten. De Jonge wees op de vervelende gevolgen van de verhuurderheffing en prees de nieuwe Bewonerscommissie voor hun bemoedigende start.

Een samenwerkingsafspraak werd publiekelijk ondertekend door de heren Theo De Man (voorzitter Bewonerscommissie) en Focco Fokkema (voorzitter Sociale commissie). Bij de uitdeling werden de traditionele kerststollen aan alle aanwezigen uitgereikt door de binnenvader Jaap Bodd en zijn partner Patty Offringa.

En iedereen wenste elkaar alle goeds toe voor de Kerst en het Nieuwe Jaar 2014.