De Armen de Poth heeft door de eeuwen heen wat landerijen in bezit gekregen, meestal als legaat. Het land wordt verpacht aan boeren die vaak al generaties op het land van De Poth een veeteelt- of akkerbouwbedrijf voeren. Soms ook een manege annex paardenfokkerij of een andere passende tweede activiteit. Dat levert een redelijke stabiele bron van inkomsten voor het realiseren van onze stichtingsdoelstellingen. Jaarlijks brengt het college van regenten een bezoek aan enkele pachters (het zgn schouwen) en wordt jaarlijks in december in De Poth een zgn Pachtzitting gehouden. Dan worden pachters in de gelegenheid gesteld te vertellen hoe de bedrijfsvoering verloopt en wordt van gedachten gewisseld over uiteenlopende aandachtspunten. Vrijdag 15 december kwamen achtereenvolgens vijf akkerbouw- en veeteeltboeren langs met zeer wisselende indringende verhalen, zorgen en plannen.

Overleg over een plan dat de bedrijfsvoering van een van de pachters moet bevorderen.

Overleg over een plan dat de bedrijfsvoering van een van de pachters moet bevorderen.