Paasuitdeling 2016 Nieuwe Boek "De Armen de Poth, middeleeuwse institutie, eigentijds hofje

Paasuitdeling 2016
Nieuwe Boek “De Armen de Poth, middeleeuwse institutie, eigentijds hofje

Tijdens de traditionele Paasuitdeling met bewoners heeft burgemeester Lucas Bolsius op 19 maart het nieuwe boek over De Armen de Poth in ontvangst genomen.

Voordat hem het eerste officiële exemplaar werd overhandigd, vertelde voorzitter Godelieve Perrick van het College van Regenten over de totstandkoming van het boek en ging in op het onderdeel Uitdelingen.

Zorg door de eeuwen heen

In afwijking van de meeste historische hofjes in Nederland, ligt de oorsprong van De Armen de Poth  niet in het verschaffen van huisvesting voor minderbedeelde mensen maar in het bieden van andere hulp. Het was in de 14e, 15e en 16e eeuw de zorg van de toenmalige Pothbroeders voor zieken (zoals pestlijders in perioden dat de pest heerste) en “arme thuysittende” in Amersfoort. Wekelijks werd –  in de nog bestaande Pothbakkerij – eigen gebakken brood, boter en producten van eigen land uitgedeeld aan de armen van Amersfoort. Die noodzaak is er niet meer en als herinnering aan die oorsprong krijgen de huidige hofbewoners een (elders gebakken) krentenbrood met Pasen, Kerstmis en de Stichtingsdag om 8 juni. En met Pasen ook nog een doosje eieren.

De tegenwoordige doelstelling om in het hofje huisvesting te bieden aan onbemiddelde bejaarde Amersfoorters, ligt in het verlengde van de zorgfunctie van de Pothbroeders, later Regenten genaamd. Pestlijders werden toen opgevangen in het Pesthuis – dat op het eigen terrein lag – en een zestal kleine Pesthuisjes. Als er geen pest was, werden de leegstaande huisjes gratis ter beschikking gesteld van mensen die geen dak boven hun hoofd hadden. Het Pesthuis is in 1892 afgebroken waardoor plaats vrij kwam om extra kleine woningen te bouwen waarmee – rondom de binnentuin en het middeleeuwse Hoofdgbouw – het carré woningen langs de Coninckstraat en Pothstraat kon worden afgerond. De oorspronkelijke Pesthuisjes zijn begin 20e eeuw verbouwd tot (nu) drie woningen van de totaal 48 huisjes. Daarmee is De Armen de Poth niet alleen een van de oudste maar ook grootste hofjes in Nederland.

Burgemeester Bolsius in gesprek met de beide dochters van auteur-regent wijlen Pim Verwers

Burgemeester Bolsius in gesprek met de beide dochters van auteur-regent wijlen Pim Verwers

Pim Verwers herdacht

Voorafgaand aan deze toelichting stond voorzitter Perrick stil bij het trieste feit dat de centrale auteur en mederegent dr. W.J.H. Verwers (“Pim Poth” voor intimi) daags voor het verschijnen overleed. Twee andere regenten hebben het werk afgerond en we zijn blij met het resultaat: na 25 jaar opnieuw een eigen publicatie van 100 bladzijden, met veel nieuwe en oude gegevens over De Armen de Poth en vooral veel illustraties.

Het doorbladeren en lezen is bijna net zo interessant als een bezoek om de unieke de sfeer te proeven. Wees welkom!