foto 2

foto 1

 

 

 

 

 

 

 

Een veiliger voorplein

Vijftien jaar bepaalde een beuk op het voorplein de entree van De Poth aan de Pothstraat. Onze tuinarchitect mevrouw M. Pels Rijcken – van Leeuwen Boomkamp adviseerde het planten van de boom als opvolger van de majestueuze ruim 150 jaar oude beuk 50 m verderop (foto 1).

In februari 2014 werd de beuk toch gekapt. Deze ingreep bleek noodzakelijk omdat bewoners en bezoekers struikelden over de omhoog komende bestrating. Ook zou de fundering van het 16e eeuwse hoofdgebouw op den duur aangetast kunnen worden door het wortelgestel. Een appelboom en een meidoornhaagje vormen nu de vertrouwd groene entree van het hofje (foto 2).

Daarmee ontstaat in dit deel van het voorplein weer de mogelijkheid voor de Binnenvader om af en toe van de zon te genieten. Het parkeren van een enkele leverancier blijft mogelijk. Verder proberen we zoveel mogelijk auto’s van het voorplein te weren.

Voorgaande ingrepen

In de loop der jaren is het voorplein steeds onderhanden genomen. De oudste foto is 100 jaar geleden genomen, in 1914. Voor de uitgebouwde witte keuken van de binnenvader zien we een tuin. Daarin stonden houten hekjes loodrecht op hoofdgebouw. Op het dak staat een bont arsenaal aan schoorstenen (foto 3). 

We moeten dan ruim 50 jaar wachten totdat we weer foto’s hebben van het voorplein. Oud-regent G. van der Mark heeft in 1969 een foto van het voorplein gemaakt. Het ziet er veel aantrekkelijker uit met een bloemenperkje en een smal straatje richting de woningen van het hofje en naar achterzijde van de huisjes aan de Pothstraat. Een aantal schoorstenen is verdwenenen rechtsachter zien we veel bomen en struiken (foto 4).

Een foto uit 1970 vanuit een andere invalshoek toont de noodzaak de tuin meer als hofjestuin in te richten. Kort nadien wordt het overvloedig struweel ingedamd en een aantal bomen gekapt. De getoonde beukenhagen rondom de tuinen van de bewoners bevorderen wat privacy en worden dan ook later wat hoger. En er verschijnen straatlantaarns, die wellicht al eerder zijn opgesteld (foto 5).

Ten slotte heeft onze oud-bewoner en kunstschilder Johan van Bijsterveld (1910-1997) in de jaren ’80 een aquarel van het voorplein gemaakt. Die is te bewonderen in de Uitdeelkamer, samen met schilderijen en andere aquarellen die hij De Poth heeft nagelaten. Zo is er ook in de hofjestuin van De Poth een historische ontwikkeling te ontdekken.

De laatste drie foto’s zijn afkomstig van Archief Eemland.                                         

  Foto 5: fotograaf E. Ruitenberg.