Tekst en foto’s: Gert Bremer

Op 14 oktober was er een Tuindag in ons hofje. Nog net voor het weer slecht zou worden, namen bewoners de tijd voor snoeien, spitten, herbeplanten, nieuwe bollen, harken en vegen.  Goed voor de tuin en goed voor lichaam en geest, maar niet in de laatste plaats ook goed voor de sfeer in ons hofje.

Gezamenlijk en van over de heg, zongen we onze huisgebonden buurvrouw Itske toe die op die dag jarig was. Binnenvader Jaap Bodd zorgde voor de koffie en er was appeltaart van onze hofbakker Sjouke Boersma.

Ooit lag in de binnentuin in het gras, het logo van de Stichting: de bekende ketel met duif. Op die plek, die altijd wat achterbleef bij de rest van het gazon, worden nu voorbereidingen getroffen voor nieuwe beplanting: 6 heel oude plantensoorten waarvan je onderdelen kunt gebruiken om rode, gele en blauwe verfstof te maken. Het zijn o.a. Meekrap, Hartgespan, Wouw en Wede.

Bewoners doneren ook planten voor de gemeenschappelijke tuin uit hun eigen tuin. Sowieso moet altijd m.i.v.  1 november de beplanting in onze tuintjes die boven de heg uitgroeit teruggesnoeid worden. Je moet elkaar wel kunnen blijven zien natuurlijk.

Tegen het middaguur had zich al een behoorlijke hoeveelheid tuinafval verzameld en werd het tijd voor de lunch. Niet lang daarna ging het langdurig regenen en dat maakte een einde aan een mooie ochtend.

Tekst en foto’s: Gert Bremer