Tempus fugit. Dat weten we maar al te goed: voordat je het weet zijn we al over de helft van dit bijzondere jaar: de tijd vliegt, ook in ons unieke -coronagespaarde – hofje. Ziehier een resumé van de aardigste belevenissen tot en met juni.

Bewoners en vrijwilligers

Klassiek tafreel: bewoners helpen met piepers jassen Foto Gert Bremer
1000e maaltijd in Coronatijd! Foto Gert Bremer

Op 28 april werd een bijzondere gebeurtenis gevierd: de 1000ste maaltijd werd gekookt en rondgebracht aan de deelnemende bewoners. Dit was het sluitstuk van enkele maanden Geholpen door enkele bewoners heeft de spontane keukenbrigade (Patty, Esther, Vera en Jaap) na vele coronamaanden deze zeer gewaardeerde mijlpaal bereikt. Hulde!

Evenementen

Stichtingsdag 2021: voorzitter Godelieve Perrick Foto Gert Bremer
Poffertjes, accordeon, Pothbrood en talloze ontmoetingen Foto Gert Bremer

Tja, dat was nu even behelpen. En toch: de Uitdelingen met Pasen en de Stichtingsdag werden niet overgeslagen. Met Pasen werden de traditionele broden en eieren deze keer thuisbezorgd. En met dank aan het mooie weer kon onze 594e verjaardag deze keer buiten, keurig op 1,5 m afstand, worden gevierd. De nieuwkomers – zes bewoners en twee regenten – stelden zich op creatieve wijze voor aan een groot gezelschap van bewoners en (oud)regenten. Met poffertjes, muziek en voor eenieder een prachtig getekend Keistadkaartspel van Inge Vos, werden de spannendste maanden achter ons gelaten.

Woningrenovaties

Tien weken grondige renovatie per monumentaal huisje Foto Gert Bremer
De bewoner(s) kunnen de laatste hand leggen Foto Gert Bremer

Nog nooit zijn er zoveel van onze hofjeswoningen achter elkaar grondig onder handen genomen. Na vertrek of overlijden van de betreffende bewoners: op de Binnenpoth drie en nog eens twee op de Buitenpoth. En de vorderingen – inclusief onvermijdelijke overlast – houden niet op want dit jaar volgen nog eens twee woningen. We zijn dan ruim over de helft van de 48 woningen. Omdat aan de uitvoering hoge eisen worden gesteld vanwege de monumentenstatus, eigentijds comfort en duurzaamheid, ligt de lat hoog voor de ingeschakelde vakmensen. Architect, aannemer, timmerlieden, installateurs… zij zijn vertrouwde krachten die hun bekwaamheid met zorg tonen. Sinds kort met extra aandacht van binnenvader Jaap Bodd die namens het College van Regenten nu ook het dagelijkse toezicht op de werkzaamheden en administratie voert.

Onderhoud

Buitenschilderwerk: elk jaar weer vakwerk Foto Gert Bremer
Professioneel tuinonderhoud, o.a. honderden meters heg Foto Gert Bremer

Bewoners en bezoekers zijn terecht heel complimenteus over de staat van onderhoud van ons hofje. Geen wonder: bewoners besteden veel tijd aan hun eigen tuintje en – bijgestaan door een hovenier – het gemeenschappelijke groen. En onze vertrouwde schilders leverden – trots en goedgeluimd – ook dit voorjaar weer monumentwaardige kwaliteit.

Landerijen

Schouwen in Zeeland, verwachtingen van de aardappeloogst
Schouwen in Zeeland, kapitaalintensief boeren
Natuurvriendelijk boeren, plas-dras regime in regio Eemland

Minder bekend en toch historisch en financieel van belang voor onze stichting De Armen de Poth, is het soms eeuwenoude bescheiden bezit aan landerijen voor veeteelt en landbouw. Het goede contact met de pachters en hun gezinnen wordt onderstreept met periodieke werkbezoeken (“schouwen”). Zo ook in juni, toen onze beide Zeeuwse pachters ons ter plekke op de hoogte stelden van het complexe samenspel van hun bedrijfsvoering en ontwikkelingen qua economie, klimaat, natuurbeheer en duurzaamheid.