Pim met opgeknapte haan (kl)

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden op 20 januari jongstleden op 73-jarige leeftijd van

 Dr. W.J.H. Verwers

Regent van onze stichting 1998 – 2016

Zijn grote toewijding, intense betrokkenheid en warme vriendschap gedurende ruim zeventien jaren, hebben veel voor ons en het hofje betekend. Als archeoloog leverde hij indrukwekkende bijdragen op historisch gebied, ook als bestuurslid van het Landelijk Hofjesberaad. Als persoon was hij een warme, geestige en breed geïnteresseerde collega en vriend.

Voor “Pim Poth” hadden wij allemaal een bijzonder plekje in ons hart. Of het nu ging om zijn contacten met bewoners, zijn deskundigheid waarmee hij veel werkzaamheden uitvoerde, vaak samen met de binnenvader en mede-regenten, of de contacten met onze pachters en rentmeester bij het beheer van landerijen.

Hij was jarenlang redacteur van de Hofjeskrant, later bestuurslid van het Landelijk Hofjesberaad. Functies waarin hij veel van zijn kennis en belangstelling met anderen kon delen. Tot de laatste ogenblikken toonde hij een grote inzet en waren zijn gedachten bij De Poth.

Onze gedachten zijn bij zijn dierbaren, vooral zijn dochters en hun gezinnen. Wij allen zullen hem met ere blijven herinneren.

Uit naam van de stichting De Armen de Poth

Mr. G. Perrick, voorzitter

Ir. D.A. van den Wall Bake, regent/secretaris-penningmeester