Tijdens de laatste collegevergadering van dit jaar werden enkele wisselingen in de samenstelling bekrachtigd. We namen afscheid van drs. A.D. de Jonge die volgens onze richtlijn na ruim 15 jaar plaats maakt voor een opvolger. Twéé opvolgers om precies te zijn: jhr. drs. R.J. Quarles van Ufford en drs. W.E.R. van de Kolk MA.  In hun pakket van werkzaamheden is extra ruimte voor de historie van de stichting annex hofje De Armen de Poth. Robert Quarles van Ufford (1967) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden, was jarenlang diplomaat en is sinds mei 2015 directeur van de Nationale Monumentenorganisatie. Wieger van de Kolk (1968) is huisarts en kunsthistoricus. Zijn medische opleiding genoot hij aan de Universiteiten van Amsterdam en Leiden. Als kunsthistoricus is hij opgeleid en regelmatig werkzaam in Amsterdam.

drs. A.D. de Jonge

jhr. drs. R.J. Quarles van Ufford

 

Drs. W.E.R. van de Kolk MA

Eind 2017 nam de heer E.P Vonk de functie van secretaris-penningmeester over van ir D.A. van den Wall Bake die 10 jaar de schrijver en kassier was van de stichting. Erwin Vonk (1957) heeft een lange militaire carrière eindigend als luitenant-kolonel bij het wapen van de Cavalerie. Naast regent bij onze stichting vervult hij uiteenlopende andere bestuursfuncties.

De traditie volgend wisselde in december ook het voorzitterschap van het college van Regenten. Drs. F.J. Tielens (1962) droeg na een jaar het voorzittersdistinctief (een zilveren potje met daarin de emblemen van de Zeven Werken van Barmhartigheid) over aan zijn opvolger ir. D.A. van den Wall Bake (1942). Bij die gelegenheid vertelde Frank Tielens dat Diederick van den Wall Bake de eerste secretaris-penningmeester in de geschiedenis van De Poth is die collegevoorzitter wordt. Ook al is het maar één jaar……

 

College van Regenten 2018. Zittend v.l.n.r. E.P. Vonk (s-p), ir. D.A. van den Wall Bake (vz), ir. G.W. van Hoogevest (ink. vz); staand v.l.n.r. drs. F.J. Tielens, drs. W.E.R. van de Kolk MA, mr. G. Perrick, dr. W. Opstelten. Jhr.drs. R.J. Quarles van Ufford ontbreekt op de foto