Dr. M.J.N. Stols-Witlox (1972)

Met de komst van Maartje Stols wordt onze aandacht en deskundigheid versterkt voor de historische betekenis van De Armen de Poth. Als middeleeuwse institutie verdient onze instelling voortdurende waakzaamheid voor het beheer, uitstraling en toegankelijkheid van ons erfgoed. Zowel het imposante hofje, het betekenisvolle archief als bijzondere interieurstukken en schilderijen vragen onze voortdurende zorg zoals verankerd in onze statuten en status als rijksmonument. Maartje levert daartoe haar bijdrage als persoon en omdat ze is opgeleid als kunsthistoricus (Universiteit Leiden) en schilderijenrestaurator (o.a. Stichting Restauratieatelier Limburg, Universiteit Cambridge). Gepromoveerd in 2014 en woonachtig in Amersfoort is zij momenteel universitair hoofddocent aan de Universiteit Amsterdam voor de masteropleiding Conservering en Restauratie.

Ir. B.J. Schrieken (1975)

Afgestudeerd als bouwkundig ingenieur, specialisatie Bouwmanagement en Vastgoedbeheer (TU Delft) is Barend Jan Schrieken na veel carrièrestappen sinds 2018 directeur van de NV Bergkwartier in Deventer. Daarnaast heeft hij een eigen adviesbureau in zijn woonplaats Amersfoort op het gebied van vastgoed en gebiedsontwikkeling en is docent aan de Erfgoedacademie. Met zijn brede ervaring is Barend Jan in ons college van regenten de beoogd opvolger van ‘bouwregent’ Gijsbert van Hoogevest. De NV Bergkwartier bezit als Maatschappij Stadsherstel Deventer 170 historische panden, waarvan 110 rijksmonumenten, die in gebruik zijn als woning of bedrijfspand. Naast die werkkring sluit ook zijn vorige functie als MT-lid Strategie en Ontwikkeling van het Restauratiefonds goed aan bij de onderwerpen die het college van regenten van De Armen de Poth op zijn bordje heeft.