postzegels maart 2015 (800x600)Mede dankzij sponsors weer een nieuwe leven voor de Rochuskapel. Met gespaard eigen geld en belangrijke bijdragen uit de monumentensubsidiepot kon de totale begroting nog niet worden gedicht. Maar de hulp van enkele weldoeners, fondsen met verschillende doelstellingen, is het wel gelukt. We noemen ze met ere: de W.M. de Hoop stichting, het KfHein fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Looijers Hofje en het Bonhomme Tielens fonds. Hun namen zullen in de kapel op passende wijze worden geboekstaafd.

Met een speciale herinneringzegel wordt stilgestaan bij de officiële heropening van de Rochuskapel op 19 mei. De postzegel is de derde op rij waarmee de stichting De Armen de Poth zich op de kaart – en enveloppe – zet. De zegels worden gebruikt bij de verzending van de uitnodiging voor de heropening en zijn verder te koop bij de binnenvader Jaap Bodd.