Ieder jaar in december wisselt het voorzitterschap van het college van regenten. Beurtelings treden de regenten aan en af  om en jaar lang de stichting te leiden. Alleen de regent/secretaris-penningmeester onttrekt zich aan deze statutaire stoelendans en blijft op zijn post. In de vergadering van 8 december droeg de heer ir. G.W. van Hoogevest de voorzittershamer over aan de heer dr. W.J.H. Verwers. Daarmee kwam mevrouw mr. G. Perrick op de plaats van de vice-voorzitter, vooruitlopend op het voorzitterschap in 2016 als eerste vrouwelijke voorzitter in de lange historie van de stichting De Armen de Poth.

College van regenten 2015. vlnr D.A. van den Wall Bake (regent/secretaris-penningmeester), F.A. Tielens, W.J.H. Verwers (voorzitter 2015), F.K.A. Fokkema, G.W. van Hoogevest (voorzitter 2014), G. Perrick (vice-voorzitter 2015), A.J. de Jonge.

College van regenten 2015.
vlnr D.A. van den Wall Bake (regent/secretaris-penningmeester), F.A. Tielens, W.J.H. Verwers (voorzitter 2015), F.K.A. Fokkema, G.W. van Hoogevest (voorzitter 2014), G. Perrick (vice-voorzitter 2015), A.J. de Jonge.