archiefkast (16e eeuw)

Het onthullende archief van De Armen de Poth

Dertig jaar geleden, in 1984, is het archief van De Poth, dat tot het oudste van de stad Amersfoort behoort, overgedragen aan Archief Eemland. Daar zijn de bewaarcondities vele malen beter dan in de historische archiefkast in de regentenkamer of op de zolder van het hoofdgebouw van De Poth. De afgelopen jaren heeft het college van regenten zich ingezet om dit, ook voor de stad Amersfoort, interessante en deels unieke archief in goede conditie te houden en ook te ontsluiten.

Resultaten tot nu

Zo heeft het College er samen met Archief Eemland onder andere voor gezorgd dat alle 700 charters (oorkonden) gerestaureerd en gefotografeerd zijn. Hetzelfde geldt voor de 1500 bijbehorende zegels. Dankzij de inzet van drs. A.F.M. Reichgelt is in 2006 een uitgebreide inventaris van het Poth-archief tot stand gekomen. Ook werd een persoonlijk dagboek van  Cornelis Volckenszoon, burgemeester van Amersfoort (1555-1556) in het Poth archief gevonden. Het werd hertaald door W. Gommers en A. van Nostrum en geredigeerd door dr. Ludo Jongen. Het burgemeestersdagboek verscheen uiteindelijk, dank zij financiële bijdragen van De Armen de Poth, het Prins Bernard Cultuurfonds en het KfHein Fonds, in 2009 onder de titel Bij afwezigheid van de Schout.

Memoriaal 17e eeuw

Nieuw project

Op het ogenblik is een nieuw project opgezet. Dankzij financiële steun van zowel De Poth als het Archief Eemland konden digitale scans worden gemaakt van het eerste memoriaal van De Poth. Het gaat om de oudst bewaarde notulen, zo’n 400 geschreven pagina’s, van de regenten-vergaderingen die dateren uit de 17e eeuw. Omdat door digitalisering de originele stukken in het archief kunnen blijven, worden die gescande handschriften nu buiten het archief getranscribeerd. Transcriberen van oude teksten betekent dat de handgeschreven teksten, vaak in zeer moeilijk leesbaar handschriften met afkortingen en begrippen die wij niet meer gebruiken, worden omgezet in voor ons leesbare tekst.

Nieuwe onthullingen

Mevrouw drs. Helma van Wijk (Driebergen-Rijssenberg) heeft zich vrijwillig en met groot enthousiasme nu een jaarlang op dit project geworpen.  Ook Dick van Wageningen, studiezaalmedewerker van het archief, heeft aan dit project een grote bijdrage geleverd. Doel van de transcriptie is inzicht te krijgen in de informatie die de notulen bevatten. De transcriptie van het eerste deel kan een succes worden genoemd. Zo komen we  al meer te weten over de organisatie en bezittingen van De Poth, gebruiken tijdens de vergaderingen, ziektes uit die tijd en het optreden van het stadsbestuur. Inmiddels is mevrouw Van Wijk begonnen met het Notulenboek van de periode 1580-1659.

Na voltooiing van dit project zal memoriaal en transcriptie een plaats krijgen op internet, zodat deze informatie voor onderzoek van anderen beschikbaar is.

 

Foto’s: Archief Eemland