Swierenga geeft een toelichting bij het schilderij van Bijsterveld dat voorzitter De Jonge ophoudt

Tijdens de laatste regentenvergadering van dit jaar heeft de heer K.H. Swierenga afscheid genomen als regent.

Na bijna 31 jaar vond hij dat de estafettestok aan een nieuwe bestuurder moest worden overgedragen.

Drie decennia lang heeft hij met hart en ziel zich gekweten van zijn taken. Als lid en voorzitter van de financiële commissie en van de landerijencommissie had hij een belangrijk aandeel in het waarborgen van de continuïteit van de stichting.

Als dank voor zijn inzet ontving Swierenga de gebruikelijke erepenning van De Armen de Poth. En als persoonlijke herinnering werd hem een speciaal ontworpen bronzen penning uitgereikt, ontworpen door Margreet Rombach-Revers te Amersfoort.

Op zijn beurt verraste Kees de stichting met een schilderij van Bijsterveld. Deze schilder woonde in het hofje aan de Coninckstraat en schilderde veel in het hofje, waaronder dit uitzicht vanuit zijn keuken op de regentenkamer.