Huisarts en redacteur in coronatijd

De Armen de Poth heeft er veel baat bij dat regenten vanuit hun beroep ervaringen aandragen die van belang zijn bij het functioneren van de oude liefdadigheidsinstelling  en het eigentijdse hofje. Juist nu zich volkomen nieuwe situaties voordoen die ook in de toekomst zullen doorwerken.

Onze voorzitter, Wim Opstelten, is – net als Wieger van de Kolk – huisarts. In coronatijd betekent dat voor hem een heel andere werkwijze dan normaal. Om verspreiding van het virus te voorkomen wordt zoveel mogelijk fysiek contact vermeden en vindt een groot deel van het spreekuur telefonisch plaats. Alleen in bijzondere gevallen komen patiënten naar de praktijk of worden visites gereden. En wanneer een patiënt mogelijk besmet is met het coronavirus en tóch beoordeeld moet worden, moet hij persoonlijke beschermingsmaatregelen treffen. Eigenlijk is dit niet zoals huisartsen willen werken. Huisartsen willen graag letterlijk en figuurlijk dicht bij hun patiënten staan en waar nodig een hand op hun schouder leggen. Dat warme contact wordt in deze coronatijd sterk gemist. Geleidelijk komt er gelukkig weer ruimte voor het opstarten van de reguliere zorg. Stapje voor stapje, waarbij ervoor gewaakt wordt dat de wachtkamer niet te druk wordt. Een volgende piek in de verspreiding van het coronavirus ligt op de loer.

Daarnaast is Wim Opstelten  lid van de hoofdredactie van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, hét weekblad voor artsen in Nederland. Normaliter is hij daarvoor iedere week twee dagen in Amsterdam, maar nu werken de vier redactieleden ieder vanuit huis en vergaderen ze wekelijks met een videoverbinding. Het is de verantwoordelijkheid van deze redactie om artsen op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus en de ziekte COVID-19. Daarbij is het belangrijk om goede, betrouwbare informatie te geven. In het blad komen wekelijks niet alleen gerenommeerde experts aan het woord, maar ook artsen uit de praktijk delen hun ervaringen met de lezers. Het is de taak van de redactie om het kaf van het koren te scheiden en scherp nieuwe ontwikkelingen in de gaten te houden. In deze tijd van ongelooflijk veel nieuws – en nepnieuws!  – hebben ze hun handen hieraan meer dan vol. Voor liefhebbers: https://www.ntvg.nl/artikelen/het-ntvg-coronatijd

Wim Opstelten als voorzitter van het college van regenten tijdens Pothuitvoering Ben Cramer. Foto Herma Klein Kranenberg