Woensdag 14 juni wordt een feest voor De Armen de Poth.

‘sMorgens worden de restauratie en herplaatsing gevierd van de Regentendoeken in de Sint-Rochuskapel. Ook.zal de herstelde broodoven weer in gebruik worden gesteld door de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht, de heer Willibrord van Beek.

’s Middags zijn die 14e juni van 15.00 – 17.00 belangstellenden welkom tijdens een Open Huis om een kijkje te nemen in de Kapel en Bakkerij. Ook het Toonhuisje en de Celzusterenkamer zijn te bezoeken. En er worden op twee punten films vertoond  over De Armen de Poth en het herstel van de broodoven.

Daarmee krijgt een van hoekstenen van de lange historie van de liefdadigheidsinstelling weer nieuwe glans. Vanaf 1600 is de oven drieëneenhalve eeuw wekelijks in gebruik geweest om brood te bakken voor de armen van Amersfoort. In 1971 kwam ook een eind aan het bakken van brood voor de bewoners van het hofje.

Na een grondig, oud-ambachtelijk herstel in december 2016 kon begin dit jaar met de gebruikelijke takkenbossen het vuur worden ontstoken en een aantal proefstooksessies worden gehouden.

Met de herstelde oven komen nieuwe gebruiksmogelijkheden in beeld. Zowel bewoners als belangstellenden van het hofje kunnen na contact met binnenvader Jaap Bodd afspraken maken voor begeleide groepsbijeenkomsten waarbij het samen bereiden van eigen brood centraal staat. Dit jaar wordt verkend wordt of er, rondom het bereiden van eigen brood, ruimte en belangstelling is voor thematische groepsgesprekken begeleid door diverse kunstenaars en gespreksleiders.