Op 8 juni 1447 werd een contract ondertekend tussen het stadsbestuur van Amersfoort en de Broeders van de Heilige Geest, de voorgangers van het huidige College van Regenten van de Armen de Poth . In deze zogenoemde – goed bewaarde – Fundatiebrief, werden de rechten en plichten van de al bestaande Broederschap vastgelegd.  Ook omdat vergelijkbare broederschappen elders in Noordwest Europa dateren uit de 13e of 14e eeuw, gaan wij er vanuit dat de Broederschap in Amersfoort vanaf eind 14e eeuw actief was met het voeden van “tuyssittende” armen en later met het verzorgen van pestlijders en pelgrims.

8 Juni beschouwen wij onze Stichtingsdag en die wordt als verjaardag – zoals dat hoort  – elk jaar gevierd met bewoners en (oud)regenten. Zo ook dit jaar voor de 568e keer, met een eenvoudige, gezellige bijeenkomst in de Celzusterenkamer. Voorzitter Verwers belichtte nog eens de historie  van de instelling en het monumentale complex – juist ook voor de nieuwere bewoners. Hij legde een helder verband tussen onze doelstellingen en de financiële noodzaak om de Rochuskapel en Celzusterenkamer te verhuren, waartoe ondermeer voor de heropening op 19 mei van de  gerestaureerde Rochuskapel veel notabelen uit Amersfoort waren uitgenodigd. Na het langzamerhand traditionele optreden van het huiskoor “De Hofdames ” (versterkt met twee heren), vond de al even gebruikelijke brooduitdeling plaats in – waar anders? – de Uitdeelkamer.

 

De Hofdames, met enkele gastheren.

De Hofdames, met enkele gastheren.