De restauratiewerkzaamheden boden een prachtige kans om meer te weten te komen over de oorsprong en voorafgaande restauraties van de kapel.

Archeologisch onderzoek. De gemeente Amersfoort voerde beperkt archeologisch onderzoek uit naast de kapel, waar voorheen een kerkhof was gelegen. Dit onderzoek bleef beperkt omdat de diepte van de verstoring bij de restauratie minimaal was. Bovendien was ter plaatse in de 6oer jaren uitgebreider onderzoek naar begravingen uitgevoerd. Nu werden dan ook bescheiden vondsten gedaan.

Bouwhistorisch onderzoek. Aan het Bureau voor bouwhistorisch onderzoek De Fabryck werd opdracht gegeven een uitgebreid archiefonderzoek te doen en ook waarnemingen ter plaatse vast te leggen in een uitgebreid rapport. met hulp van Archief Eemland werden alle beschikbare documenten bestudeerd en de bouwhistorie in kaart gebracht. Bijzonder waren de originele opmetingen van de eerste restauratie in 1902 en analyse van bouwkundige details.

Opmetingschets, A. Muller juli 1902 voor de restauratie in 1905. Alle vensters en doorgangen dichtgemetseld

Opmetingschets, A. Muller juli 1902 voor de restauratie in 1905. Alle vensters en doorgangen dichtgemetseld

Illustratie uit het rapport van het Bureau voor Bouwhistorisch Onderzoek De Fabryck, december 2014

Illustratie uit het rapport van het Bureau voor Bouwhistorisch Onderzoek De Fabryck, december 2014

 

Dendrochronologisch onderzoek. Bekend was al dat de kap grotendeels uit origineel materiaal is opgebouwd.  we lieten desondanks met enkele boringen in het hout onderzoek doen. Daardoor kon worden bevestigd dat de kapel in het jaar 1500 is gebouwd en dat het hout daarvoor afkomstig is van bomen die in de zomer van 1499 zijn geveld. Mooi toch?

Nader onderzoek. Inmiddels is opdracht gegeven om het bouwhistorisch onderzoek uit te breiden naar de andere middeleeuwse gebouwen op het terrein van de stichting De Armen de Poth. Medio 2015 verwachten we het resultaat.