Opgraving 23-VII-14 (2)Opgraving 23-VII-14 (5) (3)De St. Rochuskapel (ca. 1500) wordt in de tweede helft van 2014 gerestaureerd. Tegelijkertijd wordt de bestaande fietsenstalling voor bewoners uitgebreid en de toegang tot de lager gelegen kapel met een trap en hellingbaan verbeterd. Voorafgaand aan die werkzaamheden is een archeologisch onderzoek wettelijk verplicht. Het bodemarchief dat wezenlijke delen van de geschiedenis van De Poth omvat, kan dan niet zo maar worden opgeruimd en vernield.

Op woensdag 23 juli hebben medewerkers van het Centrum voor Archeologie van de gemeente Amersfoort een zogenaamd proefputje van ca. 3 x 3 m. aangelegd. De leiding ter plaatse was in handen van Matthijs Wijker. Eindverantwoordelijk is de gemeentelijk archeoloog Francien Snieder. Met behulp van een kleine graafmachine is de grond laagje voor laagje verwijderd. Op het niveau waarop geen funderingswerkzaamheden meer zullen plaatsvinden, is men gestopt. Dat was zo’n 50 cm onder de keitjes rondom de kapel en een meter onder het loopniveau iets verderop. Men bereikte toen de ongestoorde delen van het bodemarchief: vaste grond waarin zich skeletten ‘in situ’ zullen bevinden.

De verwijderde grond is onderzocht en bleek vooral losse grond te zijn die mogelijk tijdens de restauratie van ca. 1907 is opgebracht. Daarbij kwam veel menselijk en dierlijk botmateriaal aan het licht. Er werd ook veel dakbedekkingmateriaal aangetroffen, zoals fragmenten van rode dakpannen en leisteen, dat daar bij vorige restauraties (de laatste in 1968) is terechtgekomen, Ook bij eerder onderzoek in 2002 onder de huidige fietsenstalling zijn menselijke resten van een begraafplaats aangetroffen. Niet onlogisch naast een kapel en met een voormalig pesthuis op 70 meter afstand.

De resultaten van dit onderzoek geven geen aanleiding af te wijken van de voorgenomen startdatum van de restauratiewerkzaamheden aan de kapel: 1 september aanstaande.