Het bestuur van de Armen de Poth heeft besloten om het tegen bewoner de heer De Bruin aangespannen kort geding voor 3 december in te trekken. In plaats daarvan wordt een zgn. bodemprocedure (normale procedure) gestart. Dat leidt tot een zorgvuldiger presentatie en afweging van meerdere factoren dan in een spoedeisend kort geding, inclusief het recente verweer in de media.

Voor de heer De Bruin betekent dit dat hij de proceduretijd (naar verwachting circa 8 maanden) kan gebruiken om nu al naar een andere woning om te zien, voor het geval dat de rechter oordeelt dat de geschetste omstandigheden een opzegging van de huur rechtvaardigen. Tot dat moment kan de heer De Bruin dezelfde woonruimte gebruiken. De Armen de Poth zal zich bovendien inspannen hem te helpen bij het vinden van een andere woning.

De onverwachte politie-inval en ontmanteling van een hennepkwekerij aan huis was voor alle betrokkenen een buitengewoon triest moment. Zeker toen de politie constateerde dat er sprake was illegale activiteiten. Geconstateerd werd het meerjarig gebruik van professionele apparatuur voor veel meer dan 5 planten, die ook professioneel was geïnstalleerd en waarbij ook langdurig stroom was afgetapt.

Het bestuur heeft de plicht te waken voor een veilige onbezorgde woonomgeving voor onze bejaarde bewoners. De gemiddelde leeftijd is 76 jaar, de oudste bewoonster is 94.  In die situatie is het onwenselijk om een bewoner te hebben die zich zo heeft gedragen als door de politie is aangegeven.  Daarover willen wij het oordeel van de rechter vragen.

Het bestuur is begaan met de heer De Bruin. Maar hij heeft zichzelf in deze nare situatie gebracht doordat hij met zijn activiteiten de regels van onze woongemeenschap van ruim 50 ouderen in het hofje en de goede reputatie van De Poth heeft genegeerd. De lange traditie als middeleeuwse liefdadigheidsinstelling en een goed samenspel van de bewoners van het hofje worden immers geborgd door grote mate van veiligheid, onderling vertrouwen en hulpvaardigheid.