Naam: stichting De Armen de Poth

RSIN: 2980587KvK vestigingsnummer 26780380

Oprichting vóór 8 juni 1477 (zgn. Fundatiebrief)

Naam: stichting De Armen de Poth

RSIN: 2980587KvK vestigingsnummer 26780380

Statutaire doelstelling

 • het instandhouden van het historische complex van de stichting
 • te voorzien in de huisvesting van Amersfoortse ouderen overeenkomstig de daarvoor vastgestelde reglementen
 • al hetgeen met het vorenstaande in verband staat.
College van regenten december 2016: v.l.n.r. E.P. Vonk (secretaris/penningmeester 2017 e.v.) , D.A. van den Wall Bake, (secretaris/penningmeester tot 2017), G.W. van Hoogevest, G. Perrick (voorzitter 2016), W. Opstelten, F.J. Tielens (voorzitter 2017), A.J. de Jonge

College van regenten december 2016:
v.l.n.r. E.P. Vonk (secretaris/penningmeester 2017 e.v.) , D.A. van den Wall Bake, (secretaris/penningmeester tot 2017), G.W. van Hoogevest, G. Perrick (voorzitter 2016), W. Opstelten, F.J. Tielens (voorzitter 2017), A.J. de Jonge

Bestuur (College van Regenten 2017)

 • Drs. F.J. Tielens (voorzitter 2017)
 • E.P. Vonk (secretaris-penningmeester)
 • Ir. D.A. van den Wall Bake (vice-voorzitter)
 • Drs. A.D. de Jonge
 • Ir. G.W. van Hoogevest
 • Dr. W. Opstelten
 • Mw. Mr. G. Perrick
 • Drs. W.E.R. van de Kolk MA
 • Jhr.drs. R.J. Quarles van Ufford

Binnenvader/beheerder: J. Bodd

Contactgegevens

Stichting De Armen de Poth

Pothstraat 16, 3811 JL Amersfoort

Telefoon 033 4721419 / 06 44009518

www.armendepoth.nl

info@armendepoth (Binnenvader-beheerder voor dagelijkse contacten)

secretaris@armendepoth.nl (College van Regenten voor formele contacten)